TRÚC LÂM VIÊN Một không gian Việt giữa lòng thành phố
CAFE - NHÀ HÀNG “ Mr.Kim ” 0914 458 870
NHÀ HÀNG CƠM NIÊU “ Mr.Bửu ” 0914 206 058