Bạn đã từng đến Trúc Lâm Viên. Bạn cảm nhận như thế nào về quán Trúc Lâm Viên ?

 

Trứng rán thịt băm

Trứng rán thịt băm